Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2021

Czy warto zabezpieczać umowę?

  Czy warto zabezpieczać umowę? To pytanie na pewno zadajemy sobie zaczynając nową współpracę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zabezpieczenie umowy poprzez np. ustanowienie hipoteki, zastawu, poprzez weksel lub też w inny sposób może wydawać się nieuprzejmością z naszej strony, jednak dobrze zabezpieczona umowa może nas uchronić przed kłopotami, jeśli nasz kontrahent nie będzie chciał wykonywać swojego zobowiązania. Zabezpieczenie to pewność Pierwszą zaletą zabezpieczenia umowy jest na pewno zmniejszenie ryzyka przez nas ponoszonego. Jeśli weźmiemy przykład hipoteki, to ustanawiając ją na nieruchomości zyskujemy pewność zaspokojenia z tego składnika majątku naszego kontrahenta. Hipoteka zasadniczo „podąża” za nieruchomością na której została ustanowiona. Innymi słowy, jeśli nasz dłużnik sprzeda tą nieruchomość, to hipoteka nadal na niej się znajduje, co sprawia, że dalej możemy prowadzić z niej skuteczną egzekucję. Zabezpieczenie to spokój Jeśli cenimy sobie powiedz

#1 Uprzejmie wzywam

Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie, brak reakcji dłużnika lub jego ewidentne działania mające na celu odłożenie w czasie wywiązania się ze swojego zobowiązania są pierwszym krokiem na drodze do odzyskania naszych pieniędzy. Na tym etapie najważniejszym jest sformalizowanie całego procesu dochodzenia wierzytelności od nierzetelnego dłużnika poprzez wezwanie go do zapłaty zaległej wierzytelności. Takie wezwanie do zapłaty może być przygotowane samodzielnie, jednakże znacznie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego profesjonalnemu pełnomocnikowi, ponieważ jego właściwe sformułowanie i następnie doręczenie wypełnia przesłankę wymogu proceduralnego w postaci wykazania próby pozasądowego i polubownego rozwiązania sporu. Oprócz tego takie wezwanie jest też sygnałem dla dłużnika, że pamiętamy o roszczeniu i że zamierzamy go dochodzić poprzez zasygnalizowanie mu, iż w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym przez nas terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, co n