Przejdź do głównej zawartości

Posty

Czy warto zabezpieczać umowę?

  Czy warto zabezpieczać umowę? To pytanie na pewno zadajemy sobie zaczynając nową współpracę. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zabezpieczenie umowy poprzez np. ustanowienie hipoteki, zastawu, poprzez weksel lub też w inny sposób może wydawać się nieuprzejmością z naszej strony, jednak dobrze zabezpieczona umowa może nas uchronić przed kłopotami, jeśli nasz kontrahent nie będzie chciał wykonywać swojego zobowiązania. Zabezpieczenie to pewność Pierwszą zaletą zabezpieczenia umowy jest na pewno zmniejszenie ryzyka przez nas ponoszonego. Jeśli weźmiemy przykład hipoteki, to ustanawiając ją na nieruchomości zyskujemy pewność zaspokojenia z tego składnika majątku naszego kontrahenta. Hipoteka zasadniczo „podąża” za nieruchomością na której została ustanowiona. Innymi słowy, jeśli nasz dłużnik sprzeda tą nieruchomość, to hipoteka nadal na niej się znajduje, co sprawia, że dalej możemy prowadzić z niej skuteczną egzekucję. Zabezpieczenie to spokój Jeśli cenimy sobie powiedz
Najnowsze posty

#1 Uprzejmie wzywam

Tak jak zostało wspomniane w poprzednim wpisie, brak reakcji dłużnika lub jego ewidentne działania mające na celu odłożenie w czasie wywiązania się ze swojego zobowiązania są pierwszym krokiem na drodze do odzyskania naszych pieniędzy. Na tym etapie najważniejszym jest sformalizowanie całego procesu dochodzenia wierzytelności od nierzetelnego dłużnika poprzez wezwanie go do zapłaty zaległej wierzytelności. Takie wezwanie do zapłaty może być przygotowane samodzielnie, jednakże znacznie lepszym rozwiązaniem jest zlecenie tego profesjonalnemu pełnomocnikowi, ponieważ jego właściwe sformułowanie i następnie doręczenie wypełnia przesłankę wymogu proceduralnego w postaci wykazania próby pozasądowego i polubownego rozwiązania sporu. Oprócz tego takie wezwanie jest też sygnałem dla dłużnika, że pamiętamy o roszczeniu i że zamierzamy go dochodzić poprzez zasygnalizowanie mu, iż w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym przez nas terminie, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, co n

Nie zapłacę, bo nie mam!

  Czyli słów kilka o  dochodzeniu wierzytelności od dłużnika. Niniejszy wpis rozpoczyna serię pod tytułem „Nie zapłacę, bo nie mam!”, w której postaramy się przedstawić dość skomplikowaną tematykę metod dochodzenia wierzytelności od dłużników. Sam tytuł nie jest przypadkowy, gdyż to sformułowanie najczęściej słyszą osoby próbujące wyegzekwować należne im od drugiej strony pieniądze. Zatem, zaczynamy. Zaległa wierzytelność jest problemem nie tylko dla wierzyciela, ale i dłużnika. Zdawać by się mogło, że w tej relacji najwięcej powodów do zmartwień ma głównie dłużnik zalegający z zapłatą. Rzeczywistość okazuje się jednak inna i próby wyegzekwowania należnych nam pieniędzy wymagają nierzadko determinacji i zręczności w podejmowaniu działań, a których to katalog daje nam wiele możliwości. Od czego zacząć? Aby zacząć, musimy napotkać na swojej drodze dłużnika, który pomimo upływu terminu płatności, albo zapewnia o tym, że przelew wykonał, albo że zrobi to jak najszybciej. Niestety czę

Niebieski czy zielony? Oto jest pytanie.

Często, kiedy napotykamy na problem prawny w pierwszej kolejności zwracamy się o pomoc do najbliższego otoczenia. Bardzo często słyszymy wtedy "Idź do adwokata", lub "Znajdź prawnika". Drugie zdanie w większości przypadków nasuwa skojarzenie adwokata. Ale czy na pewno tylko ten zawód jest w stanie nam pomóc? Sprowadzając odpowiedź do jednego zdania należy stwierdzić z całą pewnością, że nie. Czym więc różni się adwokat od radcy prawnego? Pierwszą różnicą jest kolor żabotu togi, radcowie prawni noszą kolor niebieski, natomiast adwokaci kolor zielony. Strój ten jest strojem urzędowym charakterystycznym dla danego zawodu. Dość niedawno, w wyniku zmiany przepisów nastąpiło znaczne zbliżenie zawodu radcy prawnego i adwokata. Oba te zawody prawnicze polegają m. in. na udzielaniu porad prawnych i roli profesjonalnych pełnomocników przed sądami, jak również innymi instytucjami, zarówno w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych itp. Poważną różnicą jest fakt, że radca

Po pierwsze

Witam wszystkich na blogu prowadzonym przez Kancelarię Radcy Prawnego Iwona Wójcik-Nikitiuk z Białegostoku. Blog ten będzie prowadzony zarówno przez Mecenas Iwonę Wójcik-Nikitiuk, jak i zespół kancelarii. Zapraszamy do obserwowania. Tematyką bloga będą głównie sprawy prawne i ich praktyczne aspekty. Źródło obrazu: https://opinieouczelniach.pl/artykul/prawo