Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z październik, 2022

Zastaw zwykły czy rejestrowy?

Kiedy koszty hipoteki są zbyt duże dla mniejszych wierzytelności polecane jest zabezpieczenie umowy w formie zastawu. Jego istota jest podobna do hipoteki tj. zabezpiecza wierzytelność poprzez ustanowienie pierwszeństwa do egzekucji z określonej rzeczy. Zastaw może zostać ustanowiony za rzeczy ruchomej lub prawach zbywalnych, jednak przedmiotem zastawu nie mogą być prawa, na których można ustanowić hipotekę, np. użytkowanie wieczyste. Podobnie jak w przypadku hipoteki wierzyciel ma możliwość dochodzenia zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności z przedmiotu zastawu, bez względu na to, czyją własnością jest ruchomość oraz z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, z wyjątkiem tych, którym przysługuje pierwszeństwo szczególne. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa zawarta na piśmie z datą pewną między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrzeżeniem wyjątków, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodził. Zastaw możn

Zabezpieczenie umowy poprzez hipotekę

To czy warto zabezpieczać umowę omawialiśmy w jednym z naszych poprzednich postów, więc wiadomo już, że na pewno warto. Teraz należałoby omówić w jaki sposób można to uczynić. W dzisiejszym poście przybliżymy tematykę zabezpieczenia umowy poprzez ustanowienie hipoteki. Celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności, czyli wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela co do jej zaspokojenia. Na podstawie hipoteki nie uzyskujemy uprawnień do korzystania lub czerpania pożytków z obciążonej nieruchomości, chyba że na podstawie innego stosunku prawnego. Hipoteka stanowi pewne zabezpieczanie ze względu na dwa podstawowe aspekty. Po pierwsze hipoteka zachowuje skuteczność niezależnie od zmian podmiotowych po stronie właściciela obciążonej nieruchomości, tj. zmiana właściciela nie wpływa na istnienie hipoteki. Po drugie wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela, jeśli chodzi o podział środków uzyskanych ze sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości. Jednak pr

Ciekawe przypadki dziwnego prawa

Dni Mięsne i Bezmięsne Nasza historia obfituje w różne nieprzewidziane wydarzenia. W tym obfituje w wiele rozwiązań prawnych do dziś wywołujących zdumienie. Znany jest dość szeroko anegdotyczny wręcz przepis prawa angielskiego, który stanowi, że w Yorku dopuszczalne jest zastrzelenie szkota za pomocą kuszy, za wyjątkiem niedziel. Jednakże jeśli szkot został przyłapany na byciu pijanym albo uzbrojonym może również być zastrzelony także w niedzielę. [1] Powyższe prawa obowiązują jedynie formalnie, a więc są martwym prawem. W tym cyklu artykułów postaram się przytoczyć najciekawsze przykłady nietypowych rozwiązań prawnych oraz przybliżyć cele, dla których je wprowadzano. Poza przedstawieniem faktów historycznych będę przedstawiał też swoje poważne, bądź żartobliwe stanowisko. Dystans zalecany. 😊 Pierwsze czym się zajmę w dzisiejszym wpisie to w jaki sposób ustawodawca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) walczył z przedsiębiorczością. Okres trwania Polski Ludowej obfituje w różne