Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z wrzesień, 2022

ZAWÓD RADCY PRAWNEGO A RODO

  Przetwarzanie danych osobowych przez radcę prawnego będącego pełnomocnikiem strony postępowania cywilnego. Zakres materialny Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zw. RODO [1] odnosi się do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych. W sytuacji kiedy dane przetwarzane przez pełnomocnika nie są przetwarzane choćby częściowo w sposób zautomatyzowany, nie są i nie będą częścią zbioru danych, którego administratorem jest pełnomocnik, RODO do takiego wykorzystywania danych osobowych nie będzie miało zastosowania. A tym samym pełnomocnik nie może zostać ukarany na podstawie art. 107 UODO [2] . Jeśli zatem pełnomocnik w celu poparcia swoich twierdzeń wykorzystuje dane osobowe, ale wykorzystanie to nie jest zautomatyzowane (np. pozyskuje on dane ustnie od mocodawcy i przekazuje je ustnie lub w t

REFORMA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM

15 września Sejm przyjął tzw. „tarczę prawną”, czyli ustawę, która ma uprościć  procedury administracyjne. Przewiduje ona zmianę ponad 40 ustaw. Za przyjęciem tarczy było 285 posłów, przeciwko było zero głosów, a wstrzymało się 162.  Obecnie ustawa trafiła do Senatu. Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają wpłynąć na przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych. Do najważniejszych nowych rozwiązań należy: - wykorzystywanie postepowania uproszczonego lub milczący tryb załatwiania spraw m.in. w zakresie licencji połowowej czy książeczki żeglarskiej; - ostrożne wprowadzanie jednoinstancyjności, w tym w sprawach wpisu do rejestru rzeczoznawców w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych czy zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów; - elektronizacja procedur m.in. możliwość składania wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej oraz wniosku o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego z wykorzystaniem wzorów wniosków , p